“Mijn baan is niet mijn werk, maar mijn roeping”

Lucia Dam-Fer is opbouwwerker voor welzijnsorganisatie De Schoor in de wijk Tussen de Vaarten in Almere. Ik ken Lucia nog van onze opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool van Amsterdam. Eens in de zoveel tijd kruizen onze wegen elkaar weer. Ik waardeer Lucia’s enorme gedrevenheid en passie waarmee zij zich inzet voor anderen in de samenleving. Zij vertelt zelf over haar drijfveren en ervaringen in mijn rubriek ‘Drijfveren’.

“Toen ik hier in oktober 2014 in de wijk in Almere kwam, zag ik weinig sociaal-culturele activiteiten. Veel van de buurtbewoners die ik sprak, wisten niet eens van het bestaan van een buurtcentrum. Mijn eerste prioriteit was het vergroten van naamsbekendheid van mezelf, het buurtcentrum en de mogelijkheden voor samenlevingsopbouw te verkennen. De wandelingen en wijkverkenningen leverden mij contacten met buurtbewoners en professionals op. Heel handig voor het vertrouwen en de korte lijnen.

Sociale problematiek

Zo kreeg ik heel snel een beeld van Tussen de Vaarten. Het is een grote en diverse wijk die grofweg is opgedeeld in noord, midden en zuid. Er wonen tweeverdieners die weinig binding hebben met hun directe omgeving. Maar de wijk kent ook relatief veel sociale problematiek zoals hoge werkloosheid, overlast, eenzaamheid, verwaarlozing etc. Genoeg uitdagingen dus om mee aan de slag te gaan.

Uitdagingen

Al snel ontdekte ik een toenemende diversiteit aan culturen, generaties, etnische achtergronden, leefstijlen en maatschappelijke posities. Ik sloot in januari 2015 aan bij het sociaal wijkteam. Wekelijks ontving ik bewoners op het inloopspreekuur en voerde ik thuis bij bewoners keukentafel gesprekken om een individuele voorziening in gang te zetten.

Samen Vrouw Zijn

Maar ook ontstonden uit deze gesprekken mooie projecten zoals een ontmoetingsclub voor ouderen, taalconversatie lessen en kookavonden voor en door wijkbewoners. Dat zijn slechts een paar voorbeelden. Maar als ik een activiteit mag noemen waarop ik het meest trots ben, dan is dat de groep Samen Vrouw Zijn. Trots omdat ik mij via de vakbond Abvakabo en het Participatieteam, jarenlang heb ingezet voor de doelgroep Vrouwen.

Samen-vrouw-zijn bestaat een diverse groep vrouwen die bij de start worstelden met hun eigen economische zelfstandigheid. Ze konden geen baan vinden en twijfelden aan hun eigen competenties. Ik heb deze dames bij elkaar gebracht. Ruimte gegeven om hun verhalen te delen, maar ook geconfronteerd met prikkelende vragen. “Door wie voel je je niet gehoord? Wat doe je zelf in zo’n situatie? Heb je je wensen wel duidelijk kenbaar gemaakt?”

Zelfredzaamheid

Die vragen stimuleerden de vrouwen om uit hun slachtofferrol te kruipen. Het zette ze aan het denken. In het tweede gesprek vroeg ik de deelnemers hun dagindeling op te schrijven. Nu benoemde ik vooral hun kwaliteiten. Vaak zien vrouwen niet dat het runnen van een gezin en huishouden veel organisatietalent vergt. Ze doen het gewoon, zonder zich daarvan bewust te zijn. Toen ik ze wees op hun talenten, gebeurde er iets bijzonders. Ze begonnen te stralen. Ik had het knopje van ‘zelfredzaamheid’ gevonden en geactiveerd. Dat gevoel hebben we vastgehouden in het derde gesprek. Dat ging vooral over dromen, wensen, ambities en mogelijkheden. Hieruit hebben we een plan met doelen opgesteld en gekeken wat er nodig was om die doelen te realiseren.

Talenten en kwaliteiten

Alle deelnemers hebben mooie stappen gezet in dat proces. Eén van hen is Graciella*. Zij had een uitkering, zat flink in de schulden en het lukte haar keer op keer niet om een baan te vinden. Daar had ze het moeilijk mee. Ze vond dat ze gediscrimineerd werd en zat in een negatieve spiraal. Nu heeft ze haar financiën beter op orde. Ze is zich bewust geworden van haar talenten en kwaliteiten mede dankzij de workshops die ze in de Cobra heeft gevolgd. Dat heeft haar enorm veranderd. Graciella heeft nog steeds geen betaalde baan, maar staat totaal anders in het leven. Waar ze voorheen de deur amper uitkwam, doet ze nu heel veel vrijwilligerswerk. Ze helpt gevangenen om te resocialiseren en is samen met andere dames uit de Samen Vrouw Zijn groep aan het onderzoeken of ze een zelfstandige onderneming kan opstarten.

Buurtconflicten

In mijn werk maak ik ook de keerzijde mee. Buurtbewoners of echtparen die elkaar naar het leven staan. Ik snap niet waarom mensen gelukkig worden door anderen ongelukkig te maken. Vaak ontstaat een burenruzie door iets heel kleins, bijvoorbeeld het verplaatsen van de container. Maar het eigenlijke conflict ligt natuurlijk veel dieper. Als beide partijen openstaan voor een dialoog ligt daar voor mij de sleutel naar een betere situatie.

Statushouders als mogelijke nieuwkomers in deze wijk; dat zorgde ook veel veel onrust. Buurtbewoners klaagden dat zij dit niet wisten en nu nog langer moesten wachten op een woning. Het verzet was aanvankelijk zeer fel. Inmiddels geven verschillende omwonenden aan geen probleem te hebben met hun nieuwe buren. Sommigen hebben zelfs de helpende hand geboden aan de statushouders toen die tegen problemen aanliepen.

Boodschap van liefde

Deze diversiteit in mensen en onderwerpen, maakt mijn werk zo interessant. Of eigenlijk zie ik mijn baan niet als mijn werk. Het is mijn roeping. Het beantwoord mijn vraag waartoe ik op deze wereld ben. Anderen helpen zit in mijn genen. Ik ben opgegroeid in Suriname waar mijn vader actief was voor een vakbond. Ik herinner mij de vele discussies en vergaderingen met andere vakbondsleden aan onze keukentafel. Al zo lang ik mij kan herinneren, kwam mijn vader op voor mensen die het minder hadden dan wij. Dat doe ik nu ook. Door elkaar te helpen, verspreid je de boodschap van liefde. Dat ik kerkelijk ben opgevoed, staat daar los van, maar het is natuurlijk wel een confessioneel gegeven dat we elkaar moeten helpen. Als we met z’n allen meer omzien naar elkaar, wordt deze maatschappij een stuk mooier.”

*Graciella is niet haar echte naam.

 

Lees hier meer ervaringsverhalen lezen van Verhaalkracht. Wil jij ook je ervaringen delen in dit blog? Neem dan hier contact met mij op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Verhaalkracht

Yvonne de Haan
Dr. Klinkertweg 21-27,
8025 BR Zwolle 
06-38897671
yvonne@verhaal-kracht.nl